Saugumas. Patikimumas. Operatyvumas

Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Movers.lt (UAB “Viacargus“) tinklalapio (toliau – tinklalapis, tinklalapio administratorius) ir paramos teikėjo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmenų duomenų saugojimo, tvarkymo ir rinkimo tvarką bei principus, remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

1.2. Tinklalapyje nurodydami asmenius duomenis, sutinkate, kad tinklapio administratorius juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje tam tikromis priemonėmis ir tikslais pagal teisės aktuose numatytą tvarką.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Tinklapio administratorius vadovaujasi žemiau pateiktais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1. Asmens duomenys renkami teisėtais ir apibrėžtais tikslais.

2.1.2. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.3. Asmens duomenis tvarko tik tie įmonės darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė.

2.1.4. Visa informacija apie tvarkomus asmenius duomenis yra konfidenciali ir saugoma.

2.2.  Tinklapio administratorius gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kita tinklapio registracijos formoje ar pirkimo metu nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1. informavimui apie veiklą, susijusią su prekybos teikimu ir panaudojimu;

2.2.2. spręsti iškilusius klausimus, susijusius su prekybos vykdymu;

2.2.3. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.1.2. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2. tikslams tvarkyti.

3.1.3. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1. Registracijos formoje turite pateikti pilną ir teisingą informaciją apie save. Kitu atveju, mes pasiliekame teisę anuliuoti Jūsų registraciją, ištrinti duomenis ar apriboti Jūsų galimybes naudotis tinklapiu ir vykdyti pirkimą.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu [email protected] arba telefonu, nurodytu tinklalapio “Kontaktai” skiltyje.

  1. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“), kurią naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1. Tinklalapio administratorius turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami tinklalapyje, privatumo politikos skiltyje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8. Portalo administracija pasilieka teisę keisti taisykles.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, susisiekite su mumis [email protected]